HR Talentwerk biedt HR advies en loopbaanadvies aan zorgorganisaties en zorg-/welzijnsmedewerkers. Ik leid op P&O gebied gesprekken en teambijeenkomsten in goede banen, schep orde in functiebeschrijvingen, ontzorg managers bij WIA/UWV vragen en ben vraagbaak en kritisch sparringpartner. Als loopbaanadviseur help ik loopbaanvragen van zorgmedewerkers “ontrafelen” zodat er meer richting en inzicht ontstaat in vragen over jezelf en loopbaan waar iemand, soms al langer- mee rond loopt.  

Ik heb lang gewerkt in de zorgsector en daar ligt mijn affiniteit en hart. Ik weet wat er speelt en ben graag op de werkvloer om goed contact te houden en te weten wat leeft.

Adviseur voor de zorg

Je hebt aan mij een optimistische en betrokken adviseur die kwesties praktisch en met gevoel voor klant en betrokkenen oplost, daarover duidelijk communiceert en ook goed kan relativeren. Juridisch uitzoekwerk, ontwikkeltrajecten, projectmatig werken en gespreksvoering en procesbegeleiding is in goede handen bij mij. Dit helpt leidinggevenden om verder te komen met hun teams en zichzelf verder te ontwikkelen in hun functie. 

Loopbaanbegeleiding voor zorgmedewerkers

Via het project “Sterk in je werk”begeleid ik medewerkers in of naar de zorgsector. Ook geef ik individuele loopbaanbegeleiding en teambegeleiding aan zorgteams in zorg- en welzijnsorganisaties. Met enkele gesprekken of teambijeenkomsten verandert er vaak al iets. Ik help medewerkers individueel of als team aandacht te besteden aan vragen ‘die ertoe doen’ zodat ze in beweging komen of blijven. Door te prikkelen met vragen of spelvormen begeleid ik je in je loopbaanvraag zodat je tot de kern komt van je vraag en ziet wat je het liefst zou willen of welke verandering nodig is. Dat geeft nieuwe energie en inspiratie!

Image

Teamcoaching

Ik noem het “Werken aan Verbinding”(Wave) bijeenkomsten. Ze dragen ertoe bij dat teamleden elkaar beter leren kennen en meer of anders gaan samenwerken. De bijeenkomsten houd ik laagdrempelig en relatief kort, met ruimte voor improvisatie en eigen inbreng van de aanwezigen. Het effect van de bijeenkomsten is volgens aanwezigen “dat we elkaar nu makkelijker weten te vinden als het nodig is”en dat “ik nu makkelijker dingen uitpraat met een collega.”

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding kan gaan over een loopbaanvraag die je opgelost wilt hebben. Ook komen onderwerpen aan de orde die te maken kunnen hebben met je persoonlijke ontwikkeling, solliciteren, zelfvertrouwen of werkstress. Het helpt om tijdens gesprekken echt stil te staan bij je vraag en daarna in beweging te komen en echt iets te veranderen.

Dit schreven een paar klanten over de coachingsgesprekken :

“Ik heb beter zicht op mijn gedrag en op de vaardigheden die ik verder wil ontwikkelen. Ik weet nu hoe ik daaraan kan werken.”

 “Door de gesprekken heb ik het inzicht gekregen dat ik sommige van mijn kwaliteiten niet heb durven laten zien. Maar nu sta ik steviger in mijn schoenen. Ik ga meer zelfverzekerdheid laten zien.”


Image

P&O bij verzuimbegeleiding

Verzuim blijft een belangrijk en moeilijk onderwerp. Verzuim is een kostenpost, een belasting voor collega’s en ingrijpend voor de medewerker zelf als het ernstig en langdurig is. Daarom is het belangrijk om als organisatie niet te verzuimen in de begeleiding. Ik zie hierin is een duidelijke rol voor mij als deskundige, begeleider, gesprekspartner en vertrouwenspersoon.

Reïntegratiegesprekken

Hoe ga je het gesprek aan met je medewerker met wie het niet goed gaat, steeds vaker verzuimt en steken laat vallen? Een goed gesprek  voeren over verzuim en  verwachtingen is niet makkelijk, zeker niet met veranderende privacy regelgeving. Ook is het voor de medewerker vaak lastig, die zich soms klem voelt zitten tussen reïntegratieverplichtingen, zijn eigen (on) mogelijkheden.

In zo’n speelveld, waarin emoties, UWV-verplichtingen en onderlinge verhoudingen meespelen, begeleid ik de gesprekken en zorg ik ervoor dat alles gezegd en gedaan wordt wat nodig is. Met oog voor alle betrokkenen en belangen en voor het beste resultaat.


Image

HR Talentwerk bij werving

Bij HR Talentwerk ben je aan het goede adres voor het vinden van de ideale baan of voor het selecteren van de ideale kandidaat voor de vacature in je bedrijf.

Ik heb veel ervaring als personeelsadviseur en (langer geleden) als recruiter. Met kennis van functies en veel ervaring in gesprekken is werving en selectie voor mij een bekend terrein.

HR Talentwerk helpt bij solliciteren

Bij sollicitatietrainingen begeleid ik tijdens het proces van zoeken en in actie komen, bij het schrijven van brieven en het voorbereiden van gesprekken. De begeleiding helpt mijn klanten om meer zelfvertrouwen te krijgen en stappen te zetten.

“Ingrid heeft er in korte tijd voor gezorgd dat ik weer in beweging ben gekomen. Door de juiste vragen te stellen weet ik nu duidelijk welke duale opleiding ik wil gaan volgen. Ik heb zelfs al een sollicitatiebrief verstuurd!”

Coaching & HR-expertise voor de zorg- en welzijnssector. Nieuwsgierig en gedreven tot de kern komen. HR Talentwerk werkt!

Image

 

NEEM CONTACT OP